steag Israel
Harta Israel vazuta din satelit, harta fizica, geografica, informatii generale
12 octombrie 2014
Balti de pescuit cunoscute in Sibiu
12 octombrie 2014
steag Israel
Harta Israel vazuta din satelit, harta fizica, geografica, informatii generale
12 octombrie 2014
Balti de pescuit cunoscute in Sibiu
12 octombrie 2014

Harta Irak vazuta din satelit, harta fizica, geografica, informatii generale

Iraq

Denumirea oficială: Republica Iraq
Capitala: Bagdad (3,8 mil. loc.)

Limba oficială: araba

Suprafaţa: 434.000 km2
Locuitori: 21 mil. (481oc./km2) ­
Religia: islamism (suniţi în N, şiiţi în S) 95%, catolicism
Moneda: dinarul iraqian
Forma de guvernământ: republică
Ziua naţională: 14 iulie
 
Geografie: I. este aşezat în Asia de sud-vest, în Orientul Mijlociu. Li­mite: Turcia (N), Iran (E), G. Persic, Kuwait (S), Arabia ; Saudită (S şi SV), Iordania, Siria (V). G. fizică: I. se întinde în bazinul fluviilor Tigru (1850 km, din care 1400 km în L) şi Eufrat (2800 km, dintre care 1200 km în L). Este o zonă depresionară, cu canale părăsite. Cele două fluvii se unesc (înainte de a se vărsa în G. Per­sic, lângă Basra, printr-o deltă mlăştinoasă), în fl. Shatt al Arab. Câmpia aluvionară a acestor fluvii este antica Mesopotamie şi formează 75% din terenul cultivabil. Relieful I. este monoton, semideşertic. În NE, munţii Kurdistan cu văi adânci, străbătut de cei 4 afluenţi ai Tigrului, mărginesc Iranul. În NV, pătrunde o parte din Podişul armean.
 
Clima: este subtropicală, cu ariditate accentuată; temp. medie anuală în câmpie, în ianuarie 16°C (2° noaptea) şi în iulie 43°C (24-27° noaptea). Precipitaţii puţine, sub 300 mm/an (150 mm la V de Eufrat); 760-1020 mm/an în munţi.
 
Floră şi faună: Vegetaţia este săracă: stepe presărate cu tufişuri; ierburi xerofite; păduri 3%. Peste 80% din terit. este deşertic. Mulţi curmali (80% din prod. mondială). Fauna: gazele, şacali, pisici sălbatice.
 
Populaţia: este în majoritate arabă (irakieni) 80%, kurzi 15%, turci, iranieni. Concentrarea populaţiei în câmpia Tigru-Eufrat (Mesopotamia), mai ales în partea centrală. În V, sub 1 loc./ km2. Rata natalităţii: 35,8‰; mortalitatea: 5,9‰. Pop. urbană: 75%.
 
Resurse şi economie: I. este unul din statele mari pro­ducătoare de petrol ale lumii; s-a dezvoltat industria petrolieră (extracţia, rafinarea, petrochimia). În agric. se folosesc irigaţiile în câmpia Tigrului şi a Eufratului. Se cultivă: grâu, orz, ovăz, bumbac, tutun, viţă de vie. Creşterea animalelor: oi, capre, cămile, cai; catâri. Im­portă: fier, oţel, hârtie, cherestea, maşini.
 
Transporturi şi comunicaţii: cale ferată care străbate ţara de la G. Persic, de-a lungul ţării, făcând legătura cu Eu­ropa (prin Turcia), flotă maritimă, navigaţie fluvială (pe Tigru).
 
Oraşe: Mosul (N), Basra (S), Kirkuk (NE), Najaf (în cen­tru, pe Eufrat). Există 5 universităţi.
 
Istoria: Terit. I. este leagănul celei mai vechi civilizaţii apărute în mileniul IV î. Hr. (civilizaţia sumeriană, cu cetăţi-state: Uruk, Ur, Lagash). Pe acelaşi teritoriu se succed statele antice centralizate: Vechiul Babilon (1830-1530 î: Hr.), Asiria care cucereşte sudul Asiei Mici şi ţărmul Mediteranei sec. XII-VII î. Hr., Noul Babilon/Caldeea (629-539 î. Hr.), Imp. Persan ce înglobează Babilonia şi Asiria (539-331 î. Hr.), imperiul lui Alexandru cel Mare (331-323 î. Hr.); regatul lui Seleucos (sec. IV-III î. Hr.), statul part (sec. II-III) şi cel sasanid (sec. III-VII d. Hr.). În 637-641 pătrund în Mesopotamia arabii I. făcând parte din puternicul Califat din Bagdad (sec. VIII). După stăpânirea turcilor selgiucizi, începând din sec. XI, a mongolilor după 1258, a turcmenilor (sec. XV), în 1534 este ocupat de turcii otomani până la sfârşitul primului război mondial. Din 1920, britanicii au mandat asupra I. până în 1932, când I. devine stat independent: În 1921 I. se proclamă regat; sub dinastia haşemită. La 14 iulie 1958, lovitură de stat: monarhia este abolită şi înlocuită cu republica; aduce la putere partidul Baas, cu o politică radicală, panislamică. Se naţionalizează băncile, Compania Iraq Petroleum. Politică an­tioccidentală. În 1979 ia puterea Saddam Hussein, care profi­tă de prăbuşirea monarhiei în Iran, de situaţia politică insta­bilă din ţara vecină şi atacă Iranul în 1980. În 1988 Consiliul de Securitate ONU impune încetarea focului. În 1990, trupe iraqiene atacă Kuwaitul cu intenţia de a-l anexa. Consiliul de Securitate ONU cere retragerea trupelor până la 15.I.1991; Hussein nu se supune şi pe 17.I.1991 începe Războiul din Golf (forţele aliate conduse de SUA, sub egida ONU). Trupele iraqiene sunt învinse. Ţara iese slăbită economic din război şi obligată să renunţe la producţia de armament chimic şi ato­mic. În N, mişcări ale kurzilor; în S ale şiiţilor. Ţara este înfo­metată. Impunerea embargoului asupra vânzării de petrol pentru a-l obliga pe Hussein să accepte controlul internaţional asupra energiei atomice. În prezent situaţia este tensionată.
 
Statul: este o republică prezidenţială, conform Constituţiei din 1968. Puterea legislativă exercitată de preşedinte, de Consiliul Comandamentului Revoluţiei şi de Adunarea Naţională; cea executivă de un cabinet numit de preşe­dinte. Republică cu largi prerogative ale executivului. O serie de partide sunt grupate în Frontul Naţional Progre­sist Patriotic; partide de opoziţie (Vocea Islamului, P. Comunist Iraqian etc.)
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *